policyjno-sanitarny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Frank w swoich książkach podawał prawa policyjno-sanitarne, które były zarządzeniami wprowadzanymi w życie przez „policję”, reprezentującą wówczas całą administrację. W pracach Franka przedstawiono nowe myśli i kierunki działania, szczególnie ważne dla higieny, jak np.: zagadnienia demogra...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Korczak,Cezary W. (red.) 1973. Higiena ochrona zdrowia. Podręcznik dla średnich szkół medycznych, wyd. 7, Warszawa : PZWL
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.