policyjno-spiskowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) są przywódcy strajku i kto za nimi stoi. W wiadomości tej nie było oczywiście istotne to, że jakaś zupełnie nieznana osoba sformułowała taki postulat, ważne było, że takie zdanie podane zostało w dzienniku, że w ten właśnie sposób zostało zredagowane, że padło w nim sformułowanie w nowomowie klasyczne: „kto za nimi stoi”, zwłaszcza w tej jej odmianie, która służy przekazywaniu policyjno-spiskowej wizji świata. Wyznam, że formuła ta mnie przeraziła, choć oczywiście nie dlatego, że użył jej jakiś anonimowy 105...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Głowiński, Michał 1991. Nowomowa po polsku, Warszawa : Wyd. PEN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.