policyjno-urzędniczy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) bu. „Mędrzec z Sans-Souci“, Fryderyk II, za pomocą wolnomyślnej filozofii francuskiej uzasadniał zręcznie swe prawo do używania poddanych jako narzędzi urzeczywistniania zamiarów „wyższej polityki** dynastyezno-zaborczej, do krępowania ich wolności gospodarczej i politycznej najbardziej drobiazgowymi przepisami policyjno-urzędniczymi...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Rudniański, Stefan 1959. Z dziejów filozofii, Warszawa : KiW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.