policyjno-wojenny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) groda spadała na policję. Była więc konkurencja pomiędzy komisją śledczą policyjną a tajną komisją wyższego stopnia policyjno-wojskową, gdzie tortura była zwykłym środkiem wydobywania zeznań. [...] Drugim etapem śledczym była komisja policyjno-wojenna w gmachu więziennym przy ul. Pawiej, zwanym na Pawiaku...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Dunin-Wąsowicz, Krzysztof (oprac.) 1963. Warszawa w pamiętnikach powstania styczniowego, Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.