policyjno-wojskowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) w istotny sposób niezależnych od państwa. Współczesny interwencjonizm państwowy nie zmienia w tym względzie istoty rzeczy, interwencje ekonomiczne państwa są wtórne w stosunku do samodzielnego działania ekonomicznego prywatnych właścicieli, a ponadto są one doraźne tylko, i co najważniejsze, są podporządkowane ostatecznie temu, by zachować i utwierdzić panowanie własności prywatnej, panowanie kapitału, nawet jeśli poszczególne grupy kapitalistów ponoszą przy tym pewne straty. Domeną działania państwa kapitalistycznego jest w zasadzie sfera polityczna i policyjno-wojskowa. Rozwój życia duchowego społeczeństwa jest wyznaczany przez środki finansowe klasy kapitalistycznej i — rzecz jasna — wyznaczany w sposób odpowiadający interesom burżuazji...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Piłsudski, Józef 1937. Pisma zbiorowe. Wydanie prac dotychczas drukiem ogłoszonych. T. 1-9, Warszawa :Instytut Józefa Piłsudskiego
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.