policyjno-wykonawczy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) cjach dokonanych przez policję bezpieczeństwa. Inspektorzy mogli udzielać poleceń organom administracji wewnętrznej i podlegali „osobiście i bezpośrednio” nadprezydentom prowincji lub ministrowi spraw wewnętrznych z zaleceniem stosowania się do ich poleceń. W wypadkach wątpliwych przysługiwało im odwołanie się do szefa sipo. Inspektorowie sipo i SD nie byli władzą policyjno-wykonawczą; mieli czuwać nad pracą podległych im placówek policji bezpieczeństwa i SD, a zwłaszcza nadzorować wykonywanie poleceń szefa sipo oraz sprawować pieczę nad zbliżeniem organów gestapo i kripo. W. Best ujawnił w swej pracy Die deutsche Polizei, o czym nie wspominało ani zarządzenie, ani...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Cygański, Mirosław 1978. SS w ruchu narodowosocjalistycznym i w III Rzeszy 1925-1945, Poznań : Instytut Zachodni
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo