policyjnooficjalny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) nerałowi-gubernatorowi możliwość dowiadywania się o wszystkim, co się dzieje, i możliwość zarządzania wszystkim, co jest jednoznaczne z faktycznym przekształceniem Finlandii w jedną z wielu pozbawionych praw i poniżonych prowincji rosyjskich. Odtąd — zaznacza policyjnooficjalna „Finlandskaja Gazieta”12 — istnieje nadzieja na „harmonijną” działalność wszystkich lokalnych instytucji... Nie wiem doprawdy, czy są to złośliwe kpiny z bezbronnego nieprzyjaciela ugodzonego w najbardziej nikczemny i najbardziej bezwzględny sposób, czy też obłudna i ckliwa pusta gadanina w duchu Judaszka Gołowlewa*...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Lenin, Włodzimierz 1983-1990. Dzieła wszystkie. T. 1-55, wyd. 2, Warszawa : KiW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.