policykliczność

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Zasadniczą część, trzecią, trzeba uznać za próbę syntezy naszej wiedzy o rozwoju rzeźby Tatr. Zaczyna się ona od odtworzenia preglacjalnego ukształtowania terenu. Autor nie zwraca uwagi na cykliczny rozwój rzeźby, przeciwstawiając się policykliczności rozwoju preglacjalnej rzeźby w ujęciu M. Klimaszewskiego. Oddzielny rozdział poświęcono rozwojowi zjawisk krasowych. Większość tekstu dotyczy rozwoju rzeźby w czasie plejstoceńskich zlodowaceń: rzeźbotwórczej pracy lodowców oraz wód subglacjalnych i peryglacjalnych, jak też peryglacjalnych procesów stokowych. Autor jest przeciw...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Wierchy - Wierchy (Kraków ; Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.