policykliczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) lodowców (S.Z. Różycki). Paleomorfologia — zajmuje się rekonstrukcją dawnych zespołów form, które występują bądź pod przykryciem późniejszych osadów (formy kopalne), bądź zostały przekształcone w zmienionych warunkach klimatycznych (formy poligenetyczne) lub w następstwie ruchów pionowych (formy policykliczne). G. stosowana — służy potrzebom planowania przestrzennego i określa stopień przydatności rzeźby terenu z punktu widzenia osadnictwa, rolnictwa, komunikacji itd...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.