polidien

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) ELASTOMERY, grupa tworzyw naturalnych i sztucznych, o własnościach —*■ kauczuku. Do e. naturalnych należy m.in. kauczuk naturalny oraz jego pochodne, do syntetycznych — czyste polidieny (polibutadien, polidwumetylobutadien i polichloropren) oraz kopolimery 1,3-dwuolefin (szczególnie butadienu i w mniejszym stopniu izoprenu) ze związkami winylowymi (np. nitryl...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.