polietylen

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Pomcarć H. 330 Pole elektryczne 153 b, 154 — magnetyczne Ziemi 169, 170, 236 b, 2ł»b a Poliamidowe włókno 556, 563 POLIAZEOTROPIA 560—561 Poliazeotropowa mieszanina 375 a Polichlorek winylu 480 a Poliester 566 a Polietylen 479 b POLIKONDENSACJA 424—425, 556 POLIMERYZACJA 279—280, 407 b, 445 b Polimetakrylan metylu 479 b, 480 a POLIPLOIDALNOSC 296 b, 359— —361 Polistyren 479 b, 480 a Polityka społeczna 332 b Polizeotropowe mieszaniny 290 b Poller 382 a Pollock J. 565 b...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Hurwic, Józef (red.) 1958. Encyklopedia Współczesna 1957, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.