polifiletyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Trudno rozstrzygnąć czy to życie pierwokomórkowe było „monofiletyczne”, tzn. pojawiło się tylko w jednym punkcie, względnie w małej tylko liczbie punktów, ale rozszerzało się potem błyskawicznie — czy też było „polifiletyczne”, tzn. pojawiło się od razu w niezliczonej liczbie ognisk, choć musiało się następnie rozwijać w tempie średnim. Obie hipotezy są prawie jednakowo prawdopodobne i obie będą też później narzucać przy każdej nowej grupie zoologicznej to samo pytanie: czy na początku była tam jedna łodyga czy też wiązka linii paralelnych...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Znak - Znak (Kraków)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.