polifonematyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 1 Ostrą krytykę reguł Trubieckiego pozwalających rzekomo odróżnić jednolity fonem od związków polifonematycznych {Grundzuge der Phonologie, s. 50-59) zawiera artykuł Andró Martineta Un ou ¿leux 'phonèmes?, Acta Lingüistica I, (1) 1939, s. 94-103, a podobne poglądy rozwija tenże lingwista w Lingua I, 1, s. 47-48...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Milewski, Tadeusz 1969. Z zagadnień językoznawstwa ogólnego i historycznego, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.