polifonja

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Szkieletem rozprawy jest rozbiór zasadniczych składników, występujących w każdym przedmiocie, zaliczanym do literatury. Autor uważa dzieło literackie za twór wielowarstwowy. Poszczególne warstwy różnią się od siebie materjałem oraz rolą w całości. Każda z nich jest dostrzegalna, posiada pewne własne cechy i odrębności, wszystkie zaś łączą się w zwartą całość, nadając dziełu charakter polifonji. Dzieło literackie zawiera cztery takie warstwy: 1) warstwę brzmień słownych i opartych na nich obrazów dźwiękowych; 2) znaczeń; 3) przedmiotów i ich losów i wreszcie 4) warstwę ,,aspektów", w których się przedmioty objawiają. Wiązadła myślowe nadają jednolitość wszystkim pierwiastkom, które...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Polonista - Polonista (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.