poliforming

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) POLIFORMING [gr.-ang.], proces technol. prowadzony w celu otrzymania benzyn o wysokich liczbach oktanowych; stanowi połączenie metody wysokociśnieniowego —► krakowania benzyn, oraz cięższych frakcji ropy naftowej, z procesem polimeryzacji gazowych węglowodorów o 3-4 atomach węgla w cząsteczce na węglowodory o łańcuchu rozgałęzionym; proces prowadzi się w temp. do 600° i pod ciśnieniem do 100 at;...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.