polifosfataza

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) jonami wapnia odkładają się w tkance kostnej; f. od¬ grywają również znaczną rolę w procesach fermentacyjnych. Wśród f., zależnie od rodzaju rozkładanego estru, rozróżnia się: fosfomonoesterazy, fosfodiesterazy, polifosfatazy. Fosfomonoesterazy dzieli się na: 1) kwaśne, o optimum działania w pH ok. 5, występujące w znacznym stężeniu w gruczole krokowym i nasiennym, także w ziemniakach i ziarnach pszenicy; 2) zasadowe, o optimum działania w pH ok. 9, znalezione we krwi, w kościach, w śluzówce...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.