poligraficzno-wydawniczy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) stwach tzw. zachodniej demokracji, gdzie nie ma instytucji c., istnieje daleko posunięta koncentracja środków ekonomiczno-technicznych (baza poligraficzno-wydawnicza, emisyjna) w rękach klas eksploatatorskich, która w połączeniu z rozbudowanym systemem represji bezpośrednich i pośrednich oraz nacisków eliminuje (lub usiłuje zepchnąć na margines) postępowe treści klasowe, opozycyjne wobec burżuazyjnego państwa. Skala ich rozpowszechnienia zależy więc...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Łopatka, Adam (red.) 1970. Słownik wiedzy obywatelskiej, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.