polikonkretny

Słowo poświadczone w fotocytacie:

Warning: file_get_contents(http://150.254.102.135/viewDjvu/JPGs/IJ_2055.txt): failed to open stream: Connection refused in /var/nfjp/wp-content/plugins/NFJP/lemma-template.php on line 136

Warning: file_get_contents(http://150.254.102.135/viewDjvu/data.txt): failed to open stream: Connection refused in /var/nfjp/wp-content/plugins/NFJP/lemma-template.php on line 143
(...) mózgu. Zgodnie z teorią Kod-Emocje tegoż autora, funkcjonowanie mechanizmów regulacji psychicznej w warunkach emocji ujemnej powoduje, że proces regulacyjny odbywa się na poziomie kodów polikonkretnych, a więc na tym poziomie, na którym organizacja informacji przebiega według reguł odruchowości warunkowej. Pobudzenie emocjonalne w toku regulacji na poziomie polikonkretnym powoduje wzrost generalizacji. Lęk jest emocją ujemną, której towarzyszy silne pobudzenie. Dlatego lęk jest najbardziej typowym stanem, w którym generalizacja może być tak stabilna i szeroka, że uczenie się obejmie bodźce i reak15 — Dynamika nerwic 225...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.