polimetylenowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:

Warning: file_get_contents(http://150.254.102.135/viewDjvu/JPGs/IJ_1348.txt): failed to open stream: Connection refused in /var/nfjp/wp-content/plugins/NFJP/lemma-template.php on line 136

Warning: file_get_contents(http://150.254.102.135/viewDjvu/data.txt): failed to open stream: Connection refused in /var/nfjp/wp-content/plugins/NFJP/lemma-template.php on line 143
(...) Najprostszem i bezpośredniem sprawdzeniem hipotezy podziału cząsteczki i powstawania jonów dodatnich z pojedynczych grup CH2 i CH% byłoby zbadanie ruchliwości jonów w jednym ze związków grupy węglowodorów polimetylenowych typu Cn II2n, których cząsteczki składają się tylko z grup CHV Wystąpienie jednego rodzaju jonów dodatnich o ruchliwości zgodnej z zależnością doświadczalną (10) cz. I byłoby zupełnem potwierdzeniem tej hipotezy. 105...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.