polipeptydowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Pauling pisze (cyt. wg Landsteinera): „Przypuszcza się, że przeciwciała różnią się od globulin normalnych tylko sposobem, w jakim dwa końcowe ogniwa łańcucha polipeptydowego globuliny zostają skręcone.“ Autor ten starał się wpływać na wzajemne przystosowanie antygenu i przeciwciała przez zadziałanie podwyższonej ciepłoty in vitro na globuliny normalne. Przez to może powstać częściowa...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Hirszfeld, Ludwik 1949. Immunologia ogólna, Warszawa : Czytelnik
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.