polipersonalizm

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Modyfikacja jednorodnych typów postaci jest generalną zasadą w twórczości Szukszyna. Sygnalizowane przez nas sposoby kreowania charakterów-dusz projektowanych w utworach pisarza prowadzą w prostej linii do zjawiska nazywanego w nauce o literaturze polipersonalizmem psychologicznym. Wspomniane odmiany postaci, nawarstwiając się, tworzą pewną spójną cykliczność wielokrotnie powtarzanych cech i zachowań, kształtując się w odrębny typ syntetyczny obejmujący określoną grupę społeczności wiejskiej. Są to rozwiązania obrazotwórcze, prowadzące do...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Fast, Piotr, Rożek, Lucyna (red.) 1994. Sylwetki współczesnych pisarzy rosyjskich, Katowice : Śląsk
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.