polipropozycjonalny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) W tych wypadkach, a także w związkach bardziej złożonych, kiedy propozycja i jej wykładnik w postaci wyrażenia zdaniowego stanowi część polipropozycjonalnego lub/i wielozdaniowego tekstu spójnego, reguły przejścia do form zdaniowych muszą mieć postać reguł kontekstowych, tzn. muszą być zrelatywizowane do kontekstu. Problem stanowi np. reprezentacja stałych argumentowych w tzw. pozycjach...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Karolak, Stanisław 1990. Kwantyfikacja a determinacja w językach naturalnych, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.