polireakcja

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) zdolnych do —► polireakcji; m. stanowią pojedyncze cząsteczki związków jedno-, dwu- lub wielofunkcyjnych; m. zawierające wiązania podwójne lub potrójne lub mające nietrwałą budowę pierścieniową są zdolne do polimeryzacji, grupy chemicznie czynne — do polikondensacji, zaś ruchliwy atom wodoru — do poliaddycji...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.