polirematyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Są to mianowicie spójniki, które trzeba było wyodrębnić ze względu na nieograniczoną niczym łączliwość i możliwość uczestnictwa w składni „szeregu”. Teraz te ich własności formalne mogą uzyskać objaśnienie: szereg to w płaszczyźnie funkcji wypowiedzeniowej struktura polirematyczna, każdy jego człon to przyłączony do tego tematu kolejny remat, charakteryzujący go pod tym samym względem, co poprzedni (poprzednie). Funkcję rematu może spełniać dowolny predykat, tj. dowolna „część mowy”. To struktury w szerokim sensie wyliczeniowe— temat nadrzędny takich wypowiedzeń dopuszcza więcej niż jeden remat...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Linde-Usiekniewicz, Jadwiga 2000. Określenia wymiarów w języku polskim, Warszawa : Wy­­dział Polonistyki UW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.