polirytmiczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Rameau daje w rondzie zatytułowanym Les Niais de Sologne w pierwszym double wariant rytmiczny i metryczny (triole w polirytmicznym zespole, z dwójkowym podziałem ósemkowym basu, z przesunięciem akcentu z mocnej na słabą część taktu w punktach stanowiących o najbardziej charakterystycznym geście tanecznym gawota), w drugim double powraca do pierwotnej postaci na tle harmonicznej figuracji basu...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Łobaczewska, Stefania 1960. Style muzyczne. T. 1. Cz. 1, Warszawa : PWM
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.