polisyndaktylia

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) akopa. środki znoszące zmęczenie (np. pochodne amfetaminowe). (Z.R.) akrocefalopolisyndaktyiia. autosomalny recesywny zespół wad rozwojowych, na który składają się wady budowy czaszki, syndaktylia 3 i 4 palca ręki, polisyndaktylia stopy, upośledzenie umysłowe, nierzadko otyłość. Wystąpić mogą również skojarzone wady rozwojowe narządów wewnętrznych, zwłaszcza serca. (l.W.) akrocetałosyndaktylia (zespół Aperta), zespół zaburzeń rozwojowych czaszki, rąk i stóp z częstym niedorozwojem umysłowym (na ogół w stopniu lekkim lub umiarkowanym). Zespół ma charakter dziedziczny dominujący autoso...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Korzeniowski, Lucjan, Pużyński, Stanisław (red.) 1986. Encyklopedyczny słownik psychiatrii, wyd. 3 popraw. i rozszerz., Warszawa : PZWL
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.