politetrafluoroetylen

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) tarcia obniży się do 0,1—0,3. Można zatem zmniejszać tarcie przez osadzenie na jednym z metali warstwy metalu miękkiego; metoda ta ma kapitalne znaczenie przy produkcji łożysk i została wykorzystana pod nazwą „suchego” smarowania twardymi substancjami niemetalicznymi. Jako „suchych” smarów używa się grafitu, dwusiarczku molibdenu, diamentu i mas plastycznych (politetrafluoroetylenu i polietylenu)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Taubman, Jerzy, Blum, Aleksander 1967. Ropa naftowa w świecie współczesnym, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.