politologia

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) NAUKI POLITYCZNE, nauka o polityce, politologia, dziedzina dociekań nauk., której przedmiotem są fakty z zakresu polityki wewn. i międzynar., działania polit., ich źródła i następstwa — ogół zjawisk wiążących się ze zdobyciem i utrzymaniem władzy. W zakres...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.