polityczno-emigracyjny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) ) Powstały, by walczyć o szczytne cele, ale z czasem, jak wszelkie jtego typu organizacje czy wspólnoty, ulegają zinstytucjonalizoiwaniu. Następuje wówczas zwykłe i powtarzające się zjawisko: j wytwarzania odstępców i walki z nimi. Są i tacy, którzy przeciwni są samej idei istnienia polityczno-emigracyjnego establishmentu i opuszczają je. Ci są mniej groźni od tych, którzy owe emigracyjne sanktuarium chcą zmienić przez wzbogacenie go 1 nowymi ideami. Zachowując podstawowy cel — w tym wypadku...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Mickiewicz, Adam 1986. Wybór poezyj. T. 1-2, Wrocław etc. : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte