polityczno-geograficzny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Do wad książki należy również (wytknięte już w przedmowde S. Szczotki) zbyt małe podkreślenie roli czynnika geograficznego w tworzeniu się zbójnictwa. Dodać możemy że brak jest w pracy nie tylko uwzględnienia czynnika fizyczno-geograficznego (góry, lasy), ałe i polityczno-geograficznego. Zbójnictwo silniej rozwinęło się pod Tatrami nie tylko dlatego, że była tu blisko granica, która utrudniała pościg a ułatwiała ukrywanie się ale i dlatego, że właśnie za tą granicą bvłv górne Węgry, teren tylu ruchóu: chłopskich i poryw'ów rewolucyjnych od działalności „braci“ Aksamita w XV w., poprzez wielkie...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Dubisz, Stanisław (red.) 1998. Słowa w różnych kontekstach, Warszawa : Elipsa
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte