polityp

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Biotyt może występować w 3 politypach: IM, 2MX i 3T. Nierzadkie są w biotytach struktury mieszane i nieuporządkowane. Zasadniczo nie oznaczono do tej pory zależności pomiędzy odmianą strukturalną a składem chemicznym biotytu. Najczęściej spotykany jest polityp IM...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Borkowska, Maria, Smulikowski, Kazimierz 1973. Minerały skałotwórcze, Warszawa : Wydawnictwa Geologiczne
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.