pollityczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Polonii. Dajemy pieniądze na pomniki a nie potrafimy pojąć palącej konieczności akcji politycznej, tu i teraz, w obronie interesów narodu polskiego i naszych własnych, lokalnych, polonijnych. Nie potrafimy pojąć, że bez zorganizowanej, zinstytucjonalizowanej akcji — będziemy dalej wlec się w ogonie amerykańskiego procesu pollitycznego, nawet jeśli nas tu będzie dwadzieścia milionów. I że nasza pomoc dla narodu polskiego *— nadal pozostanie w sferze paczek i protestów, których nikt nie drukuje. A przecież naród ten potrzebuje naszej pomocy jak chyba nigdy dotąd w historii — pomocy na wielką, makropolityczną skalę i nie od przypadku do przypadku...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Kultura - Kultura (Paryż)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.