polsko-bałkański

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) tycznymi (które tam zorganizowała). Równocześnie bierze czynny udział w działalności naukowej Instytutu Języka Polskiego PAN: w pracach nad Ogólnosłowiańskim Atlasem Językowym i słownikiem serbskochorwacko-polskim; zajmuje się ponadto problematyką polsko-macedońskiej i polsko-bałkańskiej konfrontacji gramatycznej...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Grochowski, Maciej (red.) 1991. Problemy opisu gramatycznego języków słowiańskich, Warszawa : IJP PAN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.