polsko-semantyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) dokonuje się trzyetapowo. W pierwszym etapie każde poddrzewo drzewa zależności syntaktycznych zawierające wyraz, który oznacza relację, i wszystkie wyrazy od niego zależne przepisuje się przy pomocy słownika rosyjsko-semantycznego (polsko-semantycznego) w postaci semantycznego drzewa zależności...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Apresjan, Jurij 1971. Koncepcje i metody współczesnej lingwistyki strukturalnej (Zarys problematyki), przeł. Z. Saloni, Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.