poluźnienie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Większość maszyn dziewiarskich nowoczesnej i starszej konstrukcji jest wyposażona w urządzenia, które zabezpieczają prawidłowość procesu technologicznego. Są to różnej konstrukcji czujniki, które uniemożliwiają włączenie dopływu prądu do silnika i instalacji elektrycznej w przypadku zrywu, poluźnienia, zaciągnięcia lub nadmiernego naprężenia nitki, jeżeli w dzianinie wystąpią dziury wskutek zerwanego oczka lub złamanej igły, w przypadku masowego (licznego) nabierania oczek oraz gdy nastąpi uszkodzenie igły, podpychaczy, płaszczek. Przeznaczenie...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Aścik, Kazimierz (red.) 1970. Bezpieczeństwo i higiena pracy w przemyśle włókienniczym. Wydawnictwo przeznaczone do szkolenia personelu kierow­ni­czego, Łódź : ZG Stowarzyszenia Włókienników Polskich
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.