pomachanie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) orientacja ideologiczna. Krzewiły się idee konserwatywne obok narodowowyzwoleńczych, powstawało wiele oddziałów wojska polskiego: dla jednych celem była niepodległość, dla drugich ocalenie majątków, dla trzecich - „pomachanie szabelką”. Autor również miał rycerską przygodę - jako kanonier służył w trzeciej baterii III Korpusu Wojsk Polskich, uformowanego głównie na Kijowszczyźnie; walczył z chłopami i bandami w okolicach Tywrowa, Winnicy i Gniewania (Wiosna i wojna 1918 - PP)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kresy - Kresy (Lublin)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.