pomiarny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Badane materiały chełmińskie pozwalają na dokonanie pewnych obserwacji. Oto obok częstych form typu szczuka już w Ks. 6 (1655—1656) pojawia się postać szczupak, która jest bardzo częsta w rękopisach następnych: za dwu pomiarnych szczupaków 6/25v, za dwóch szczupaków 24/34, za dwunastu Sczupakow 21/23. Określenie 'pomiarny* zdaje się wskazywać na to, że jest to jednak postać deminutywną. Występuje wiele zapisów: za okonki Iazgarki y szczublęta 21/25v (1683—1684), za 6 sczubląt 21/39, za 6 sczubląt za trzech lesczy y Certy dwie 23/79 (1685—1686). Nie...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
FP - Filologia Polska
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.