pomocniczo-administracyjny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) USA. Ostatecznie zostały przekreślone plany utworzenia jednolitego związku zawodowego pracowników mediów poprzez fuzję Newspaper Guild (dziennikarze i personel pomocniczo-administracyjny) oraz International Typographical Union (personel techniczny). Podczas gdy zgromadzenie członków Newspaper Guild aprobowało połączenie większością 96°/o, kongres ITU odrzucał projekt 122 głosami przeciw 86. (ZV + ZV 1983 nr 43 s. 1212) pd...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
ZPras - Zeszyty Prasoznawcze (Kraków)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo