pomocniczo-lekarski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 4. Zakłady społeczne służby zdrowia, wskazane przez wydział zdrowia prezydium właściwej wojewódzkiej rady narodowej (rady miasta wyłączonego z województwa), obowiązane są dostarczyć obwodowym i wojewódzkim komisjom lekarskim niezbędnego dla ich pracy pomieszczenia, sprzętu lekarskiego i gospodarczego oraz przydzielić personel pomocniczo-lekarski...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Frank, Zofia, Kroczakowa, Sabina (oprac.) 1967. Bibliografia ekonomicznych i społecznych zagadnień pracy. Piśmiennictwo polskie 1962, Warszawa : KiW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo