pomocniczolekarski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Analogiczne zasady obowiązują przy rozliczaniu z czasu pracy niższego personelu pomocniczolekarskiego. Czas pracy tego personelu określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27. 05. 66 r. (Dz. U. nr 20, poz. 126). Obowiązkowy wymiar czasu pracy wynosi 46 godzin tygodniowo, z wyjątkiem pracowników zatrudnionych bezpośrednio przy obsłudze chorych leczonych radem lub innymi ciałami promieniotwórczymi, bądź też w zakładach (pracowniach) rentgenologicznych i fizykoterapeutycznych, którzy otrzymują pełne miesięczne uposażenie przy pracy w wymiarze 30 godzin tygodniowo *...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Piotrowski, Włodzimierz (red.) 1970. Vademecum społecznego aktywisty ochrony pracy w resorcie zdrowia i opieki społecznej, Warszawa : PZWL
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo