pomponowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) zwiniętych, zwykle barwy białej lub żółtej; d.pełne: 1) dekoracyjne, mające koszyczki składające się z dużych różnobarwnych kwiatów języczkowych, 2) kaktusowe, u których w koszyczkach występują przeważnie tylko kwiaty języczkowe, o płatkach stożkowato zwiniętych, 3) pomponowe, o koszyczkach kulistych, złożonych z kwiatów języczkowych lejkowato zwiniętych...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.