ponad-estetyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Czysta Forma, to z jednej strony konstrukcja dzieła sztuki, ujmowana w bezpośredniej, całościowej percepcji, z drugiej — zasada — „pryncypium metafizyczne”, którego „obecność” w dziele sztuki decyduje nie tylko o jego aktualnej wartości estetycznej, ale o jego znaczeniu w wymiarze — rzec można — transcendentnym, poza- czy też ponad-estetycznym. Oddziaływanie tej zasady stanowi o „jedności w wielości” tak danego dzieła, jak całej w ogóle sztuki: „w sztuce bowiem z żadnego punktu widzenia nie ma postępu i tym różni się ona od wszystkich innych sfer działalności ludzkiej. Mogą być tylko zboczenia w kierunkach nie...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Znak - Znak (Kraków)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.