ponadempiryczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) swobodnego wyboru, lecz z konieczności.” W idealizmie niemieckim myśl ta była powszechna. Ale działalność, jaka ujawnia się w danym materiale, idealizm uważa za duchową; należała ona jakoby do ponadempirycznej świadomości samej w sobie, do absolutnego „ja”, do ducha, i stąd zadaniem przezwyciężenia jej ponurej, nieświadomej i irracjonalnej strony zasadniczo obarczone zostało życie wewnętrzne osoby, jej usposobienie...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Horkheimer, Max 1987. Społeczna funkcja filozofii. Wybór pism, przeł. J. Doktór, Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.