ponadepokowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Ktoś powie, że rozumowanie takie jest znamienne dla epok klasycyzujących, nie przypadkowo zresztą Oświecenie faworyzowało nader urozmaicone systemy importu cudzych wynalazków literackich, i nie bez kozery powoływaliśmy się przed chwilą właśnie na przedstawicieli klasyczności. Tak. Tym większą niespodzianką okazuje się stanowisko romantyków, które każe przypuszczać, iż w świadomości translatorskiej istnieją pewne właściwości ponadepokowe, a w każdym razie nadzwyczaj odporne na wpływ koniunktur i doktryn pisarstwa oryginalnego...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Balcerzan, Edward (wyb.) 1977. Pisarze polscy o sztuce przekładu 1440-1974. Antologia, Poznań : Wyd. Poznańskie
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.