ponadetnicznie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Dodajmy, że w kulturze traktowanej ponadetnicznie mit czynów dokonywanych pod wewnętrznym przymusem, sił tkwiących w świadomości przedrefleksyjnej, pozaracjonalnych sprężyn działania, znany jest jako „dziedzictwo poprzednich wcieleń” — mianowicie religie wyznające reinkarnację upatrują motywacji wielu aktualnych zachowań człowieka w zdarzeniach minionych, mających miejsce w poprzednim wcieleniu („karma”); zaś we współczesnej biologii istnieje hipoteza „pamięci genetycznej” — to znaczy pamięci zachowanej, zakodowanej w genach jako element wrodzony, dziedziczny...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Gołaszewska, Maria 1977. Człowiek w zwierciadle sztuki. Studium z pogranicza estetyki i antropologii filozoficznej, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przysłówek

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.