ponadhistorycznie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) stycznego irracjonalizmu. Robert Escarpit, badacz i teoretyk szczególnie uwrażliwiony na konkretne funkcje społeczne współczesnych zwłaszcza instytucji literackich, oddaje się ostatnio refleksji nad istotą ponadhistorycznie rozumianej „literackości” samej, co wiąże się zapewne z presją ekspansywnego we Francji paradygmatu relatywistycznego. Tymczasem, podobnie jak formalne przeciwstawienie dwóch wersji socjologii literatury może być zrozumiałe tylko po ich merytorycznym określeniu, tak utrwalone w tym kręgu dylematy teoretyczne mogą być rozwiązane tylko na gruncie konkretnej analizy historycznej. Bo też są uogólnieniem cech właściwych nie li...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Mencwel, Andrzej (wyb. i oprac.) 1980. W kręgu socjologii literatury. Antologia tekstów zagranicznych. T. 1-2, wyd. drugie, Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przysłówek

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.