ponadhistorycznie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) stycznego irracjonalizmu. Robert Escarpit, badacz i teoretyk szczególnie uwrażliwiony na konkretne funkcje społeczne współczesnych zwłaszcza instytucji literackich, oddaje się ostatnio refleksji nad istotą ponadhistorycznie rozumianej „literackości” samej, co wiąże się zapewne z presją ekspansywnego we Francji paradygmatu relatywistycznego. Tymczasem, podobnie jak formalne przeciwstawienie dwóch wersji socjologii literatury może być zrozumiałe tylko po ich merytorycznym określeniu, tak utrwalone w tym kręgu dylematy teoretyczne mogą być rozwiązane tylko na gruncie konkretnej analizy historycznej. Bo też są uogólnieniem cech właściwych nie li...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Mencwel, Andrzej (wyb. i oprac.) 1980. W kręgu socjologii literatury. Antologia tekstów zagranicznych. T. 1-2, wyd. drugie, Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przysłówek

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.