ponadhistoryczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) jedność ponadświadoma i ponadhistoryczna wszystkich we wszystkim; w niej jedynie dzieło stwrorzenia może znaleźć swój najpełniejszy sens“. Marcel jednak nie odrywa się nigdy od konkretu i teraźniejszości. Krytyka podkreśla, że rzadko można spotkać refleksje tak ży...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Znak - Znak (Kraków)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.