ponadkrytycznie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Z obwodu anodowego lampy L6 przez pasmowy filtr częstotliwości różnicowej, utworzony z L32C55 i L33C56, przenosi się wzmocniony sygnał fonii na siatkę sterującą lampy L7 ogranicznika amplitudy. Obydwa obwody filtru pasmowego są nastrojone na częstotliwość 6,5 MHz i są ze sobą silnie (ponadkrytycznie) sprzężone tak, aby przenosiły dostatecznie szerokie pasmo częstotliwości...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Trusz, Włodzimierz 1968. ABC naprawy odbiorników telewizyjnych, wyd. 3 popraw. i uzup., Warszawa : WKiŁ
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przysłówek

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.