ponadspecjalistyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Na zakończenie omawiania tego zagadnienia należałoby raz jeszcze podkreślić potrzebę oszczędnego używania przymiotnika ogólnowojskowy nawet w tych wypadkach, gdy rzeczywiście chodzi o afirmację cech czegoś, co ma dla wojska istotne znaczenie, jeśli tak można powiedzieć — ponadspecjalistyczne i z tej racji dotyczące niemal każdego żołnierza. Często bowiem wystarczy użycie przymiotnika ogólny. Tak np. nie byłoby żadnego sensu zamienić np. termin taktyka...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Mielczarek, Alfred 1976. Z zagadnień słownictwa wojskowego. Rozważania terminologiczne, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo