ponadspecjalistyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Na zakończenie omawiania tego zagadnienia należałoby raz jeszcze podkreślić potrzebę oszczędnego używania przymiotnika ogólnowojskowy nawet w tych wypadkach, gdy rzeczywiście chodzi o afirmację cech czegoś, co ma dla wojska istotne znaczenie, jeśli tak można powiedzieć — ponadspecjalistyczne i z tej racji dotyczące niemal każdego żołnierza. Często bowiem wystarczy użycie przymiotnika ogólny. Tak np. nie byłoby żadnego sensu zamienić np. termin taktyka...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Mielczarek, Alfred 1976. Z zagadnień słownictwa wojskowego. Rozważania terminologiczne, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo