poniewczesny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) wickie i grodzieńskie w latach 1792—1794. Należy stwierdzić, że pomysł porwania króla i wznowienia wojny w dniu 2 sierpnia 1792 roku — kiedy czołowi przywódcy stronnictwa patriotycznego opuścili już ziemie polskie — był poniewczesny i praktycznie niewykonalny...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Łojek, Jerzy 1986. Geneza i obalenie Konstytucji 3 Maja. Polityka zagraniczna Rzeczypospolitej 1787-1792, Lublin : Wyd. Lubelskie
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.